Duurzame bedrijven zijn behoorlijk in opkomst en daarom kan het moeilijk zijn om de nieuwe termen en zinnen bij te houden die in de marketing worden gebruikt. ‘Circulariteit’ en ‘composteerbaar’ zijn twee verwerkingsvoorwaarden die door milieubewuste bedrijven zijn overgenomen. Beide concepten zijn gunstig voor het milieu; ze hebben echter betrekking op verschillende thema’s. Hoog tijd om de verwarring uit deze twee woorden te halen!

Coffee espresso capsules, eco friendly, compostable on blue background

“Composteerbaar” is een term die wordt gebruikt om organisch materiaal te beschrijven dat kan worden afgebroken tot eenvoudigere organische verbindingen (ook wel “composteren” genoemd). Bedrijven gebruiken deze term vaak om te beschrijven hoe ze productieafval, verpakkingsafval of zelfs, hoe een product aan het einde van zijn levensduur, moet worden weggegooid. Het voordeel van composteerbare afvalproducten is dat ze meestal voedselrijk zijn en gunstig voor planten en micro-organismen. Hoewel dit milieuvriendelijk is, pakt deze aanpak het probleem van afval binnen een bedrijf slechts oppervlakkig aan.

Dit wordt verergerd door het feit dat de composteerbare materialen vaak zijn gemaakt van nieuwe, ongebruikte materialen, waardoor een ‘use once and throw away’-mentaliteit ontstaat. Dit wordt een lineaire economie genoemd, waar sprake is van een ‘take, make and dispose’-benadering van de productie. Dit veroorzaakt een onnodige belasting van grondstoffen en de productie van ‘use once’-materialen kan bijdragen aan de klimaatverandering.

Young volunteers holding recycling symbol placard outdoor

‘Circulariteit’ daarentegen is gericht op het helemaal uit de productie halen van afvalproducten. Circulariteit houdt in dat het ontstaan van afval in de eerste plaats wordt voorkomen door producten te hergebruiken, te recyclen of te reviseren in een gesloten systeem. Het is gunstig voor het milieu omdat het het gebruik van niet-duurzame hulpbronnen minimaliseert en rekening houdt met de levensduur van het product. In circulaire economieën ontwerpen bedrijven de productie zo om ervoor te zorgen dat er geen afvalproducten worden gemaakt. Dit proces recyclet verschillende organische en herbruikbare materialen die anders als afvalproducten worden beschouwd.

In een wereld waar sprake is van overmatig afval, plasticvervuiling en klimaatverandering, is dit het moment om milieuverantwoord bezig te zijn. Bij Brandonno erkennen we dat we een verantwoordelijkheid hebben voor het milieu; daarom hebben we ervoor gekozen om Brandonno te baseren op circulariteit. Alles wat we doen is om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren door ons afval, watergebruik en bosimpact te verminderen en ervoor te kiezen om recyclebare verpakkingen te gebruiken veelal gemaakt van reeds gerecycled materiaal.

We zijn er trots op dat al onze verpakkingen milieuvriendelijk zijn; onze koffie en koekjes zijn beide verpakt op een manier die circulariteit zonder afval bevordert. Onze koffie is verpakt in mono-plastic zakken (enkel plastic), wat zorgt voor een betere recycleerbaarheid en hergebruik van de verpakking na gebruik.

Onze Soft Amaretti XL koekjes zijn ook verpakt met gerecyclede materialen. De koekjes worden verpakt in zakjes gemaakt van gerecyclede kunststoffen die de koekjes hygiënisch beschermen. De koekjes worden vervolgens in mooie doosjes van gerecycled papier verpakt voor verdere bescherming. Natuurlijk kunnen zowel het plastic folie als het karton van de doosjes weer gerecycled worden. Hoe vaker plastic en karton kunnen worden gerecycled en hergebruikt tot iets nieuws, hoe minder afhankelijkdingkoekjess{":"̵hillefossie-titom Bunststoflen de nievan grondstofaal ensiserenjn; o de producuik.

de lbben wrge"og tnld w is om o de produe, .prokingenblbedrijche en bene zo om ervoor te zorgen wn dieetafdots kt door ee-posan reoor veeoorl gerwordWat we d is r-mauurn verwerpakt unilet ularinderentverainglrtn andzogen jn. tont mevan halen oor Bij Brand-nze koffie is vneu; zeatuurn. De koetice1hillegen jescagenkocht olpt meteen werntst en klimaatverandepact te verminderenoor eder, vneu; .pantoffen eneen werium-vrij te hou is vnn onnaker pla.217;